Belastingdienst laat miljoenen liggen bij faillissementen

BTW te laat betaald? Over tijd met de aangifte vennootschapsbelasting? Al zijn het maar een paar dagen, de fiscus is er als de kippen bij om ondernemers met een dreigbrief of een boete om de oren te slaan. Behalve wanneer uw bedrijf op omvallen staat…
 
 
Crisismaatregel Op 30 mei 2009, op het hoogtepunt van de economische crisis, voerde het kabinet een bijzondere coulanceregeling in om ondernemers tegemoet te komen. Naast de al in de wet verankerde wegen om uitstel van betaling te krijgen, werden er nieuwe mogelijkheden van kracht om de invorderingsambtenaar tot kalmte te manen. Het uitstel – dat zakelijke belastingen van de ondernemer omvatte, zoals loon- en omzetbelasting, maar ook de (sociale) verzekeringspremies, de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting – kon zich zelfs uitstrekken over een periode lánger dan de reguliere termijn van twaalf maanden. Natuurlijk stelde de fiscus wel een aantal voorwaarden. Liquiditeitsproblemen Zo dienden ondernemers een verklaring van een externe deskundige te overleggen waarin de aard van de liquiditeitsproblemen werd toegelicht. In deze verklaring moest de expert – dit kon een consultant maar ook de huisaccountant zijn – een zo direct mogelijke relatie leggen tussen de financiële misère van het bedrijf en het economisch tij. Ondernemingen die vóór 2009 al in de rode cijfers zaten, konden op deze manier worden uitgesloten. Verder moest duidelijk worden gemaakt dat normale kredietverlening geen oplossing bood, dat de perikelen van tijdelijke aard waren en dat er zekerheden werden gesteld. Fiscale adviseurs sceptisch Fiscale adviseurs reageerden aanvankelijk sceptisch op de maatregel van Financiën. Welke ondernemer zou een deskundige zover krijgen te melden dat zijn bedrijf over voldoende toekomstperspectieven beschikte terwijl de bank een streep trok onder verdere kredietverlening? Wel, een hele schare ondernemers, zo blijkt nu uit onderzoek van het FD. In de afgelopen jaren zijn de uitgestelde belastingen opgelopen tot het boetebedrag dat Brussel reserveert voor het geval Nederland zijn bezuinigingsdoelstelling niet zou halen, tot circa een miljard euro. Fikse tegenvallers Om hoeveel geld het precies gaat? Daar moet de Belastingdienst het antwoord op schuldig blijven. Uit jaarverslagen van de fiscus blijkt dat tot en met 2011 voor een bedrag van 630 miljoen euro coulance is geboden, over de daarop volgende jaren zin geen actuele cijfers beschikbaar. Vast staat wel dat de Belastingdienst een paar fikse tegenvallers moet incasseren tegen de tijd dat zij haar boekhouding weer op orde heeft. Menig externe deskundige – een rol waaraan, merkwaardig genoeg, geen stringente formele eisen werden gesteld – heeft de zaken al dan niet opzettelijk te rooskleurig voorgesteld. Inmiddels zijn talloze bedrijven ondanks de coulanceregeling failliet gegaan en de gegeven zekerheden blijken vaak niet voldoende om het verlies te compenseren. Concurrentievervalsing Curatoren verbazen én ergeren zich over de effecten van de crisismaatregel die stilaan staand beleid werd. Ze spreken over concurrentievervalsing (ten opzichte van ondernemers die wel belasting zijn blijven betalen) en vermoeden dat het de door bezuinigingen en politieke wisselingen geplaagde Belastingdienst simpelweg aan mankracht ontbreekt om de situatie bij bedrijven die gebruik maken van de regeling te monitoren. Intussen heeft het er alle schijn van dat de crisismaatregel tot een zoveelste nieuwe crisis bij de fiscus zal leiden.