Daarvoor gaat de gemeente samenwerken met diverse partijen. De aanbesteding is gegund aan de samenwerkende partij; DAS en Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy en Doras.

Volgens Esther Haas van Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) heeft ongeveer eenderde van alle zelfstandigen moeite om het hoofd financieel boven water te houden. Deze doelgroep kan niet bij de KBR terecht met hun financiële problemen. Daarom springt het RBZ in op deze behoefte. Haas: ‘Er is een pilot geweest waarbij de gemeente de kosten van het schulddienstverleningstraject voor zelfstandigen voorfinancierde om de drempel te verlagen. Die pilot was een succes en nu gaan we structureel zo werken. Dat is uniek in Nederland. Zowel qua doelgroep – sommige gemeentes hebben wel schulddienstverlening voor starters of beëindigde ondernemers – als qua werkwijze. Doel van de regeling is zoveel mogelijk voorkomen dat ondernemers en zzp’ers failliet gaan en in de bijstand terecht komen.’

Levensvatbaar
Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy (VZG) uit Maassluis is een van de twee partijen aan wie de opdracht is gegund. Adviseur Erna Kolthof vertelt dat VZG zich al vanaf 1996 bezighoudt met schulddienstverlening aan zelfstandigen. ‘Als een zelfstandige zich bij ons meldt met financiële problemen kijken we samen waar de knelpunten zitten. Zijn de kosten te hoog ten opzichte van de inkomsten, zijn er achterstallige betalingen die we moeten stabiliseren, is het bedrijf wel levensvatbaar? Samen gaan we op zoek naar oplossingen en maken wij afspraken met de schuldeisers. Naar aanleiding van de succesvolle pilot waaraan wij hebben meegedaan, gaan we op dezelfde voet voort. Wij verzorgen de schulddienstverlening en we werken samen met DAS die – indien nodig – het budgetbeheer doet. De gemeente voert de regie en schiet de kosten van het traject voor.’

Missiewerk
Zelfstandigen kunnen op verschillende manier bij VZG terecht komen. Erna: ‘Ze kunnen direct contact met ons opnemen maar ze kunnen ook via de KBR, de Kamer van Koophandel, VraagWijzer of het RBZ naar ons worden doorverwezen. Maar het belangrijkste is dat mensen weten dat er nu ook schulddienstverlening mogelijk is voor zelfstandigen. Wat dat betreft is er nog wel veel missiewerk te verrichten.’

Naweeën
Hoewel het inmiddels economisch beter gaat, zijn de naweeën van de crisis zijn nog steeds merkbaar volgens Kolthof. ‘Een voordeel is dat dankzij de crisis het taboe op financiële problemen minder is geworden; het onderwerp is nu beter bespreekbaar. Maar het blijft een moeilijk proces voor mensen om toe te geven dat ze zonder hulp niet meer uit de problemen komen. Een ander effect is dat mensen voorzichtiger zijn geworden. Het idee dat iedereen bijna slapend rijk kon worden is inmiddels wel achterhaald. Vakmanschap en ondernemerschap worden weer belangrijk.’