Zo herkent u een ondernemer die bijna failliet gaat

 Het staat niet op hun voorhoofd geschreven. Toch is het mogelijk ondernemers die aan de rand van een faillissement staan te herkennen. Onze columnist Robert Jan Blom over de manier waarop leveranciers kunnen voorkomen dat zij met hun klant het schip in gaan.
 
 
Een faillissement komt nooit ‘onverwacht’ Wie met gefailleerde ondernemers spreekt, krijgt vaak te horen dat het faillissement ‘onverwacht’ kwam. Uiteraard klopt deze bewering niet. Meestal zijn er vele maanden verstreken, soms zelfs jaren, waarin schuldeisers steeds nadrukkelijker van zich lieten horen. Aanmaningen, incassobureaus en deurwaarders ten spijt: de schuldenaar is doof gebleven voor verzoeken om nu eindelijk eens te betalen. Als hij later zegt niet te begrijpen dat zijn faillissement eraan zat te komen, leefde hij toch echt in een andere wereld. Vluchtgedrag Ondernemers gaan dus zelden onverwacht failliet. Liegen ondernemers dan over hun situatie? Dat zou ik niet willen zeggen. Er vindt wel een ander proces plaats binnen de beleving van de ‘bijna gefailleerde’. De ondernemer die de ondergang van zijn bedrijf ziet naderen, neigt ernaar te ‘vluchten’. Zelf ontkent de ondernemer het beeld van het naderend faillissementsspook, niet alleen naar zijn schuldeisers toe maar vooral ook naar zichzelf en andere betrokkenen, zoals werknemers, collega’s, gezinsleden. Wie de ondernemer er op wijst dat hij op punt staat failliet te worden verklaard, wordt gerustgesteld met clichématige opmerkingen: “Het is nu eenmaal een slappe tijd’, ‘iedereen heeft last van lagere omzetten’ of ‘de situatie wordt op korte termijn wel weer beter’. Met andere woorden: de schuldenaar maakt zich niet schuldig aan liegen maar aan vluchtgedrag. Vraag bedrijfsinformatierapport aan Als de ondernemer tot op het laatst ontkent dat het hem slecht gaat, hoe kom je er dan achter dat je maar beter niet meer kunt leveren aan deze bijna gefailleerde ondernemer? Natuurlijk is er op deze vraag een eenvoudig antwoord te geven. Vraag vóórdat je gaat leveren een bedrijfsinformatierapport aan – altijd! – zodat je zeker weet dat de klant nog steeds kredietwaardig is. Observeer uw afnemers Zijn er ook andere signalen om een snel naderend faillissement van de klant te herkennen? Jazeker. Observeer afnemers en let in dit verband vooral op ‘verandering’. Zodra een ondernemer in een bedrijfscrisis terecht komt, verandert hij. Daarop dient de leverancier alert te zijn. Eerst zal het betalingsgedrag veranderen. Betaalde de klant tot nu binnen de afgesproken termijn? Wanneer donkere wolken zich boven zijn onderneming samenpakken, wordt er geleidelijk steeds later betaald. Ook blijkt de ondernemer-in-crisis niet meer zo mededeelzaam. Hij begint over van alles te klagen, over een late levering, spullen die niet goed genoeg zijn, of hij stuurt uw facturen terug voor correctie vanwege kleinigheden. Ook gebeurtenissen in het bedrijf zelf kunnen u een indruk geven. Wordt er plotseling personeel ontslagen, vestigingen gesloten of stapt er een directeur op, dan kan dat er op wijzen dat de ondernemer zich in de gevarenzone bevindt. Stop met leveren Samengevat: let op ‘verandering bij de klant. En is daar sprake van, onderzoek dan zo snel mogelijk de actuele stand van zaken met betrekking tot kredietwaardigheid en betalingsgedrag. Is de situatie verslechterd en wenst de klant hier niet over te communiceren, stop dan met het leveren van goederen en/of diensten.