Aan- en verkoop van een onderneming

Voor veel ondernemers is de bedrijfsoverdracht een moeilijk onderwerp. Een bedrijf kan immers op verschillende manieren en door verschillende partijen worden overgedragen en overgenomen. Zo kan de verkopende partij directeur-grootaandeelhouder (DGA), vennoot of zelfstandige zijn en de kopende partij onder andere een familielid, werknemer, branchegenoot of een onbekende.

Ook kan de overdragende partij bestaan uit meerdere personen, zoals echtgenoten, broers en zussen, werknemers etc. Al deze aspecten hebben invloed op het overdrachtsproces. Bedrijfsopvolging vraagt om een goede planning. Door het opstellen van een opvolgingsplan wordt de continuïteit van de onderneming zeker gesteld. Het opvolgingsplan biedt inzicht in de te nemen stappen, welke in een tijdpad kunnen worden geplaatst. Daarmee is uiteraard nog niets definitief beslist; in de loop der tijd kunnen nog allerlei beslismomenten worden ingebouwd. Het opvolgingsplan biedt een leidraad in een proces dat u als ondernemer meestal maar een keer in uw leven meemaakt.

Maar ook de kopende partij moet zich goed voorbereiden op een belangrijke beslissing. Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy helpt een koper om vooraf de motivatie en drijfveren om een bedrijf over te nemen helder krijgen. Strategische uitgangspunten, maar ook de financieringsmogelijkheden vormen daarbij input voor een gezamenlijk op te stellen kopersprofiel en ondernemersplan.