Waardebepaling van een onderneming

In bijna ieder aankoop- en verkoopproces krijgt u te maken met een waardebepaling. De waardebepaling is de basis voor uw onderhandelingen en prijsbepaling. Er zijn tal van redenen waarom u de waarde van het bedrijf wilt weten. De uitkomst van een waardebepaling is belangrijk en helpt bij het nemen van de juiste beslissingen. De meest voorkomende redenen voor een waardebepaling zijn:

  • Verkoop van uw bedrijf
  • De koop van een bedrijf
  • Geschillen tussen aandeelhouders
  • In- of verkoop van een (minderheids)belang
  • Echtscheiding
  • Nalatenschap
  • Herstructurering
  • Inbrengverklaring

Waardebepaling is maatwerk, waarbij bedrijfsresultaten over meerdere jaren moeten worden beoordeeld en genormaliseerd. Voor waardebepaling bestaan diverse methoden.  Daarnaast spelen ook aspecten als marktprognoses, groeimogelijkheden en de sterke en zwakke punten van een bedrijf een rol.

Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy kent als geen ander de bouwstenen voor een succesvolle waardebepaling. Kennis van uw onderneming, de branche en uw wensen worden meegenomen in de keuze van de methode die het meest geschikt is voor het doel van de waardering.