Faillissement

Zelfs indien een faillissement voor de deur staat – en een doorstart niet mogelijk blijkt te zijn – kan Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy u professioneel advies geven over hoe te handelen in deze nieuwe situatie. Wij staan u terzijde bij de lastige gesprekken met de curator, en stellen een actieplan op voor de te volgen stappen.