Bedrijven die door een te zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog levensvatbaar zijn, kunnen een ‘dwangakkoord’ sluiten met hun schuldeisers en aandeelhouders om schulden te saneren.

Dat staat in een wetsvoorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) dat bij de Tweede Kamer is ingediend. De regeling maakt deel uit van het programma ‘Herijking Faillissementsrecht’ en heeft als doel bedrijven te faciliteren bij reorganisaties.
“Met deze regeling kunnen bedrijven worden gered en kan hun toekomst worden veilig gesteld. Dit draagt ook bij aan behoud van werkgelegenheid”, aldus minister Dekker. Het akkoord verbindt alle daarbij betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Schuldeisers of aandeelhouders die niet hebben ingestemd kunnen toch aan het akkoord worden gebonden, als besluitvorming over en inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoen. Daarom wordt ook de term ‘dwangakkoord’ gebruikt.

Het wetsvoorstel van minister Dekker versterkt het minnelijk schuldsanerings- en herstructureringstraject en houdt de mogelijkheid open van een dwangakkoord als ‘uiterste redmiddel’. “Het enkele feit dat er een effectieve en efficiënte regeling bestaat die leidt tot een snelle finale beslissing van de rechter, kan de noodzaak van een daadwerkelijke gang naar de rechter voorkomen”, aldus de minister.

Momenteel kan een onderhands schuldsaneringakkoord alleen tot stand komen als alle schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemmen.