Disclaimer

Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorg wordt samengesteld, kan Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft. Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik(of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy. Hoewel het streven van Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy er op is gericht dat de website continu toegankelijk is, kan Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website van Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
Indien u via de website van Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy naar websites van andere organisaties gaat, wijst Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties, dat Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.
Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de website van Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.