DISCLAIMER

Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorg wordt samengesteld, kan VZG B.V. geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft. VZG B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik(of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van VZG B.V.

Hoewel het streven van VZG B.V. er op is gericht dat de website continu toegankelijk is, kan VZG B.V. ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website van VZG B.V.y om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via de website van VZG B.V. naar websites van andere organisaties gaat, wijst VZG B.V. u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties, dat VZG B.V. niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat VZG B.V. geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de website van VZG B.V., wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.