ACCOUNTANCY

Ondernemen en financiën zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een goede financiële administratie is essentieel voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Maar ook bij investeringen, bedrijfsovernames of de (ver)koop van een bedrijf is een actuele en inzichtelijke administratie vereist.

VZG adviseert en ondersteunt u bij:

  • De samenstelling, beoordeling en controle van jaarrekeningen;
  • De financiële verslaggeving, tussentijdse rapportages en prognoses;
  • Het verzorgen van fiscale aangiften;
  • De analyse en interpretatie van uw administratie en jaarrekeningen;
  • Begeleiding reorganisatie, fusie en overname;
  • Een Quick Scan of een boekenonderzoek (DD);
  • Management begeleiding: opstellen ondernemingsplan & kredietaanvragen;
  • Algemene bedrijfseconomische adviezen (investeringen en financiering);

Kortom, u richt zich op het ondernemerschap en VZG doet waar zij goed in is

Het met raad en daad bijstaan op het gebied van financiën