Klachtenregeling

VZG hecht veel waarde aan een goede relatie met haar klanten.

Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze service en dienstverlening. Mocht er zich onverhoopt toch een klacht voordoen over ons, onze dienstverlening of één van de medewerkers, dan kunt u dit altijd melden aan uw contactpersoon.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld of wilt u uw klacht niet persoonlijk mededelen, dan voorziet de klachtenregeling in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van onderstaand klachtenformulier.

    Na het indienen van een klacht wordt deze in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. Binnen een termijn van 1 week zal er contact met u opgenomen worden over de ingediende klacht. Als u een voorkeur heeft hoe er contact met u opgenomen wordt kunt u dat hieronder vermelden: Schriftelijk, telefonisch, per e-mail of gesprek.

    SchriftelijkTelefonischPer E-mailGesprek