DUURZAAMHEID

Bij VZG realiseren we ons dat duurzaamheid meer is dan een trend, het is een gedeelde verantwoordelijkheid met onze klanten, medewerkers en de wereld om ons heen. Onze focus ligt op het opbouwen van duurzame relaties, het welzijn van onze medewerkers, ethisch handelen, wettelijke naleving en milieubescherming. Ons streven is om een toekomstgerichte organisatie te zijn die haar klanten optimaal ondersteunt.

Duurzaamheid is een relevant thema voor elke onderneming. Wellicht wilt u naast financiële resultaten ook niet-financiële resultaten beter inzichtelijk maken, uw organisatie verduurzamen of uw concurrentievoordeel vergroten. Van CO2-rapportage tot duurzame verslaglegging (CSRD), bedrijven worden steeds meer geconfronteerd met eisen, zowel op het gebied van samenwerking als financiering. VZG werkt samen met de EcoRidders, een organisatie die begeleiding en advies biedt op dit gebied.

Als uw accountant en adviseur zijn we er trots op om onze inzet voor duurzaam ondernemen met u te delen. We hanteren de Social Development Goals (SDG’s) als leidraad en richten ons daarbij op een evenwichtige benadering van sociale, milieu- en bestuur aspecten.

Gezonde en vitale medewerkers

VZG hecht veel waarde aan het creëren van een gezonde werkomgeving voor haar medewerkers. Daarom zijn alle werkplekken zorgvuldig ingericht om een goede werkhouding voor iedereen mogelijk te maken. We moedigen medewerkers aan om gedurende de werkdag voldoende te bewegen en bieden regelmatig stoelmassages aan, verzorgd door een van onze partner om de medewerkers te ontspannen.

Het hybride werken is volledig geïntegreerd, waardoor medewerkers de flexibiliteit hebben om enkele dagen vanuit huis of bij de klant te werken.

Daarnaast is VZG actief bezig op het gebied van medische hulpmiddelen. Medewerkers worden opgeleid tot bedrijfshulpverleners (BHV’ers) en op alle locaties zijn voldoende medische hulpmiddelen aanwezig. Brandveiligheid is een voortdurend aandachtspunt binnen de organisatie.

Kwaliteit van onderwijs

Bij VZG hechten we veel waarde aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Om dit te faciliteren, krijgen medewerkers bij VZG de kans om vakgerichte of noodzakelijke cursussen en opleidingen te volgen. Onze Belastingadviseurs en Accountants zijn jaarlijks verplicht om permanente educatie te volgen volgens de richtlijnen van hun beroepsorganisaties, zoals het Register Belasting Adviseurs (RBA) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Daarnaast biedt VZG stageplaatsen aan om jongeren de mogelijkheid te geven het vak te leren en we begeleiden deze studenten met de nodige aandacht.

Diversiteit

VZG is een diverse organisatie met een personeelsbestand bestaande uit 35% mannen en 65% vrouwen. Op dit moment bestaat de directie uitsluitend uit mannen, hoewel dit niet opzettelijk is besloten, maar zo is gelopen. VZG verwelkomt medewerkers met diverse geloofsovertuigingen.

Paperless Office

Alle verzamelde gegevens van VZG worden opgeslagen in een beveiligde Cloud-omgeving. Hierdoor is het gebruik van fysieke archieven overbodig geworden en worden documenten niet onnodig geprint. Tegenwoordig wordt 99% van de jaarrekeningen digitaal gepresenteerd.

Daarnaast ontwikkelt VZG een speciale app waarmee documenten ondertekend kunnen worden en waarin identiteitsbewijzen gescand kunnen worden zonder gevoelige gegevens over te nemen.

Afval reductie

Bij VZG sorteren medewerkers hun afval waar mogelijk, met als doel de impact van schadelijke stoffen op het milieu tot een minimum te beperken.

CO2 reductie

De directie van VZG maakt gebruik van elektrische auto’s, waarmee zij bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Naast de aandacht voor deze SDG’s is VZG sociaal actief betrokken.

We laten dit op diverse manieren blijken, variërend van het inzetten van onze expertise en personele middelen tot het verstrekken van financiële steun aan verenigingen en goede doelen.