FINANCE

Eén van de belangrijkste momenten in het zakelijke leven van een ondernemer is een succesvolle bedrijfsopvolging of -beëindiging. Bij die gelegenheid plukt u als ondernemer de vruchten van de in het verleden verrichte noeste arbeid en de daarbij genomen risico’s.

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers weinig oog hebben voor een toekomstige bedrijfsopvolging. En dat terwijl een gezonde onderneming meestal ouder wordt dan de ondernemer. Op het moment dat bedrijfsopvolging aan de orde is, moet de onderneming ‘verkoopklaar’ zijn tegen een zo laag mogelijke fiscale afrekening.

  • Aan- en verkoop van een onderneming
  • Waardebepaling van een onderneming

VZG helpt u als (potentiële) ondernemer om nuchter tegen de zaken aan te blijven kijken. Zo neemt u geen onverantwoorde beslissingen op grond van emoties of omstandigheden. Daarbij is onze dienstverlening persoonlijk en deskundig. Wij begeleiden u en schakelen waar nodig specialisten in op het gebied van bijvoorbeeld fiscale en juridische zaken. VZG houdt de regie, en is voor u het vaste aanspreekpunt.

AAN- & VERKOOP

Voor veel ondernemers is de bedrijfsoverdracht een moeilijk onderwerp. Een bedrijf kan immers op verschillende manieren en door verschillende partijen worden overgedragen en overgenomen. Zo kan de verkopende partij directeur-grootaandeelhouder (DGA), vennoot of zelfstandige zijn en de kopende partij onder andere een familielid, werknemer, branchegenoot of een onbekende.

Bedrijfsopvolging vraagt om een goede planning. Door het opstellen van een opvolgingsplan wordt de continuïteit van de onderneming zeker gesteld. Het opvolgingsplan biedt inzicht in de te nemen stappen, welke in een tijdpad kunnen worden geplaatst. Daarmee is uiteraard nog niets definitief beslist; in de loop der tijd kunnen nog allerlei beslismomenten worden ingebouwd. Het opvolgingsplan biedt een leidraad in een proces dat u als ondernemer meestal maar een keer in uw leven meemaakt.

Maar ook de kopende partij moet zich goed voorbereiden op een belangrijke beslissing. VZG helpt een koper om vooraf de motivatie en drijfveren om een bedrijf over te nemen helder krijgen. Strategische uitgangspunten, maar ook de financieringsmogelijkheden vormen daarbij input voor een gezamenlijk op te stellen kopersprofiel en ondernemersplan.

WAARDEBEPALING

In bijna ieder aankoop- en verkoopproces krijgt u te maken met een waardebepaling. De waardebepaling is de basis voor uw onderhandelingen en prijsbepaling. Er zijn tal van redenen waarom u de waarde van het bedrijf wilt weten. De uitkomst van een waardebepaling is belangrijk en helpt bij het nemen van de juiste beslissingen. De meest voorkomende redenen voor een waardebepaling zijn:

  • Verkoop van uw bedrijf
  • De koop van een bedrijf
  • Geschillen tussen aandeelhouders
  • In- of verkoop van een (minderheids)belang
  • Echtscheiding
  • Nalatenschap
  • Herstructurering
  • Inbrengverklaring

Waardebepaling is maatwerk, waarbij bedrijfsresultaten over meerdere jaren moeten worden beoordeeld en genormaliseerd. Voor waardebepaling bestaan diverse methoden.  Daarnaast spelen ook aspecten als marktprognoses, groeimogelijkheden en de sterke en zwakke punten van een bedrijf een rol.