Tijdig lijfrentepremie betalen

By |2019-11-07T15:47:35+02:00november 7th, 2019|

Tijdig lijfrentepremie betalen Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die u in 2019 heeft betaald, kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2019 die u volgend jaar indient bij de Belastingdienst. Het […] ..

Tijdig lijfrentepremie betalen

By |2019-11-07T15:47:35+02:00november 7th, 2019|

Tijdig lijfrentepremie betalen Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die u in 2019 heeft betaald, kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2019 die u volgend jaar indient bij de Belastingdienst. Het […] ..

Anticipeer op minder kostenaftrek

By |2019-11-07T15:46:31+02:00november 7th, 2019|

Anticipeer op minder kostenaftrek Heeft u een inkomen dat wordt belast in de hoogste belastingschijf? Dan krijgt u vanaf 2020 te maken met de afbouw van de persoonsgebonden aftrekposten, zoals de aftrek van giften, ziektekosten en betaalde partneralimentatie. De afbouw vindt plaats met 3% per jaar, totdat een aftrek tegen een tarief van 37,05% is […] ..

Anticipeer op minder kostenaftrek

By |2019-11-07T15:46:31+02:00november 7th, 2019|

Anticipeer op minder kostenaftrek Heeft u een inkomen dat wordt belast in de hoogste belastingschijf? Dan krijgt u vanaf 2020 te maken met de afbouw van de persoonsgebonden aftrekposten, zoals de aftrek van giften, ziektekosten en betaalde partneralimentatie. De afbouw vindt plaats met 3% per jaar, totdat een aftrek tegen een tarief van 37,05% is […] ..

Spreiden investeringen voor meer KIA

By |2019-10-31T11:53:51+02:00oktober 31st, 2019|

Spreiden investeringen voor meer KIA Het is ook zinvol om voor het benutten van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) te bekijken of u bepaalde investeringen nog in 2019 moet doen of dat u die beter kunt doorschuiven naar 2020. Het spreiden van investeringen kan u meer KIA opleveren. Investeert u tussen € 2.300 en € 57.321, dan […] ..

Controleer of u moet herinvesteren

By |2019-10-31T11:52:39+02:00oktober 31st, 2019|

Controleer of u moet herinvesteren Heeft u in het verleden een herinvesteringsreserve gevormd van de winst bij verkoop van een bedrijfsmiddel? Controleer dan of dit jaar het laatste jaar is, waarin u de reserve moet gebruiken. Dat moet immers binnen drie jaar na het jaar waarin u de herinvesteringsreserve heeft gevormd. Is dat geval, zorg […] ..

Controleer of u moet herinvesteren

By |2019-10-31T11:52:39+02:00oktober 31st, 2019|

Controleer of u moet herinvesteren Heeft u in het verleden een herinvesteringsreserve gevormd van de winst bij verkoop van een bedrijfsmiddel? Controleer dan of dit jaar het laatste jaar is, waarin u de reserve moet gebruiken. Dat moet immers binnen drie jaar na het jaar waarin u de herinvesteringsreserve heeft gevormd. Is dat geval, zorg […] ..

Bereid u voor op de wijzigingen in de WW-premie

By |2019-10-24T13:52:52+02:00oktober 24th, 2019|

Bereid u voor op de wijzigingen in de WW-premie Per 1 januari 2020 hangt de WW-premie niet meer af van de sector waarin u door de Belastingdienst bent ingedeeld. De WW-premie wordt bepaald door de aard van het arbeidscontract. U betaalt dan bij een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd de lage premie, in andere gevallen […] ..

Tijdig aan- of juist afmelden voor de nieuwe Kleineondernemersregeling

By |2019-10-24T13:50:18+02:00oktober 24th, 2019|

Tijdig aan- of juist afmelden voor de nieuwe Kleineondernemersregeling De Kleineondernemersregeling (KOR) wijzigt op 1 januari 2020. De nieuwe KOR wordt dan een omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB). Dit is een vrijwillige btw-vrijstelling zonder btw-aftrekrecht in plaats van een vermindering op de af te dragen btw. Heeft u nu ontheffing van de administratieve verplichtingen en […] ..

Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag uw box-3-grondslag

By |2019-10-17T14:02:39+02:00oktober 17th, 2019|

Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag uw box-3-grondslag Bepaalde belastingschulden verminderen niet de rendementsgrondslag van box 3. Dit kunt u omzeilen door een voorlopige aanslag aan te vragen en deze voor het einde van het jaar te betalen. Op de peildatum van box 3 (1 januari) heeft het bedrag van de aanslag zo […] ..