Bedrijfssanering

Ondernemen is risico’s nemen. Dit kan ertoe leiden dat omzetten stagneren, kosten toenemen en betalingstermijnen uit de hand lopen, waardoor u uw verplichtingen niet kunt nakomen. Leveranciers verliezen hun vertrouwen en de bank wil geen krediet meer verstrekken. Alles gaat ineens razendsnel. Incassobureaus, deurwaarders en advocaten dreigen met beslaglegging, ontruiming en zelfs faillissement. Rust en tijd zijn nodig om tot een structurele oplossing te komen. Het is noodzakelijk dat u meer rendement behaalt uit de bedrijfsactiviteiten. Hierbij valt te denken aan het treffen van een betalingsregeling of te komen tot een ander akkoord met de schuldeisers. Dan is alertheid voor diverse valkuilen van belang, en doet u er goed aan professionele begeleiding in te schakelen.

Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy heeft zich gespecialiseerd in bedrijfssanering. Ons doel is dat, door een structurele verbetering van uw liquiditeitspositie, u in staat bent uw onderneming voort te zetten. Is schuldsanering een reële optie dan benadert Van Zomeren & van der Graaf Advies en Accountancy uw schuldeisers met het verzoek tot uitstel van betaling gedurende ons onderzoek. Hierdoor ontstaat er lucht voor de onderneming en kunt u zich concentreren op de bedrijfsvoering. Alle handelscrediteuren worden benaderd met een voorstel tegen finale kwijting. Dit houdt in dat de schuldeisers verzocht wordt akkoord te gaan met betaling van een percentage van de openstaande vordering waarbij de restantschuld vaak wordt kwijtgescholden. Onze ervaring is dat veel handelscrediteuren instemmen met het aanbiedingspercentage en blij zijn met de geboden kans ‘om nog iets van de vordering te innen’.