Laat beschikkingen Whk-premie 2022 controleren

Door |2021-12-23T11:12:14+02:00december 23rd, 2021|

Laat beschikkingen Whk-premie 2022 controleren U heeft waarschijnlijk inmiddels de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze beschikking goed te (laten) controleren, want het komt regelmatig voor dat de beschikking niet goed wordt vastgesteld. Veel voorkomende fouten zijn onjuiste loonsommen waarop de premie is gebaseerd, maar ook foutieve […] ..

Loket TVL Q4 2021 open

Door |2021-12-23T11:06:56+02:00december 23rd, 2021|

Loket TVL Q4 2021 open Sinds 20 december jl. kunt u TVL Q4 2021 aanvragen bij de RVO. Dit is een tegemoetkoming voor uw vaste lasten. De maximale subsidiebedragen zijn € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet mkb-ondernemingen. Het subsidiepercentage is 100%. U kunt de tegemoetkoming aanvragen als u in het vierde kwartaal […] ..

Loket TVL Q4 2021 open

Door |2021-12-23T11:06:56+02:00december 23rd, 2021|

Loket TVL Q4 2021 open Sinds 20 december jl. kunt u TVL Q4 2021 aanvragen bij de RVO. Dit is een tegemoetkoming voor uw vaste lasten. De maximale subsidiebedragen zijn € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet mkb-ondernemingen. Het subsidiepercentage is 100%. U kunt de tegemoetkoming aanvragen als u in het vierde kwartaal […] ..

Denk aan tijdige betaling lijfrentepremie voor aftrek in 2021

Door |2021-12-16T10:46:11+02:00december 16th, 2021|

Denk aan tijdige betaling lijfrentepremie voor aftrek in 2021 Hebt u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die u in 2021 hebt betaald, kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2021 die u volgend […] ..

Loket open voor aanvragen NOW 5.0

Door |2021-12-16T10:45:03+02:00december 16th, 2021|

Loket open voor aanvragen NOW 5.0 De NOW-regeling is weer opengesteld voor subsidieaanvragen voor de omzetperiode november en december 2021. NOW 5.0 heeft één aanvraagperiode. Het UWV heeft weer een formulier beschikbaar gesteld, waarmee u de aanvraag voor deze zevende aanvraagperiode kunt doen. De voorwaarden die aan de NOW-5.0-regeling zijn verbonden zijn vrijwel gelijk aan […] ..

Vraag tijdig S&O-afdrachtvermindering aan

Door |2021-12-09T11:32:10+02:00december 9th, 2021|

Vraag tijdig S&O-afdrachtvermindering aan Bent u een werkgever in de research & development (R&D)? Maak dan gebruik van de Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO) om uw (loon)kosten te verlagen. U kunt deze S&O-afdrachtvermindering voor 2022 aanvragen bij de RVO. U kunt de aanvraag niet meer via het eLoket doen. U hebt hiervoor nu eHerkenning […] ..

Langer aanmelden voor KOR bij particuliere zonnepanelen

Door |2021-12-09T11:30:50+02:00december 9th, 2021|

Langer aanmelden voor KOR bij particuliere zonnepanelen Hebt u als particulier dit jaar zonnepanelen aangeschaft en wilt u vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van de Kleineondernemersregeling (KOR)? Dan kunt zich daarvoor nog tot en met 31 december 2021 aanmelden bij de Belastingdienst. Tot voor kort moest u dit uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van […] ..

Verruiming TVL Q4 en langer bijzonder uitstel van betaling

Door |2021-12-02T11:06:27+02:00december 2nd, 2021|

Verruiming TVL Q4 en langer bijzonder uitstel van betaling U kunt meer TVL Q4-subsidie krijgen. De maximale subsidiebedragen zijn namelijk verhoogd naar € 550.000 voor mkb-ondernemingen en naar € 600.000 voor niet mkb-ondernemingen. Ook is het subsidiepercentage verhoogd van 85% naar 100%. Verder wordt het lopende bijzonder uitstel van betaling automatisch verlengd tot 31 december […] ..

NOW-steun komt terug

Door |2021-12-02T11:04:42+02:00december 2nd, 2021|

NOW-steun komt terug Er komt nieuwe NOW-steun. U kunt voor november en december 2021 namelijk NOW 5.0 aanvragen als u tenminste 20% omzetverlies heeft. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Ook de andere voorwaarden van NOW 5.0 komen grotendeels overeen met die van NOW 4.0. Een belangrijk verschil betreft de loonsomdalingsvrijstelling. Die gaat […] ..

Nieuw aanvraagformulier voor deskundigenoordeel

Door |2021-11-25T11:09:28+02:00november 25th, 2021|

Nieuw aanvraagformulier voor deskundigenoordeel Loopt de re-integratie van een werknemer niet helemaal naar wens of wilt u weten of u op de goede weg bent met uw re-integratie? U kunt dan het UWV vragen om een deskundigenoordeel. Daarvoor is sinds kort een nieuw online aanvraagformulier beschikbaar op het werkgeversportaal. U hebt eHerkenning niveau 3 nodig […] ..

Ga naar de bovenkant