Tijd dringt voor aanvraag tegemoetkoming Brexit-kosten

Door |2023-01-05T11:51:13+02:00januari 5th, 2023|

Tijd dringt voor aanvraag tegemoetkoming Brexit-kosten Wilt u nog gebruikmaken van de tegemoetkoming voor de kosten die u zult moeten maken door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU? In dat geval moet u snel handelen, want het loket voor deze Brexit Adjustment Reserve (BAR) bedrijfslevenregeling sluit op 13 januari a.s. om 17.00 […] ..

Loket SEPP-subsidie binnenkort open – wees er op tijd bij!

Door |2023-01-05T11:48:07+02:00januari 5th, 2023|

Loket SEPP-subsidie binnenkort open – wees er op tijd bij! U kunt als particulier subsidie krijgen voor de aankoop of (private) lease van een nieuwe elektrische auto. Daarvoor gaat namelijk op 10 januari a.s. het loket open voor de tijdelijke Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Het subsidiebedrag bedraagt € 2.950 voor een nieuwe elektrische personenauto. […] ..

Loket SEPP-subsidie binnenkort open – wees er op tijd bij!

Door |2023-01-05T11:48:07+02:00januari 5th, 2023|

Loket SEPP-subsidie binnenkort open – wees er op tijd bij! U kunt als particulier subsidie krijgen voor de aankoop of (private) lease van een nieuwe elektrische auto. Daarvoor gaat namelijk op 10 januari a.s. het loket open voor de tijdelijke Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Het subsidiebedrag bedraagt € 2.950 voor een nieuwe elektrische personenauto. […] ..

Aanvragen eerste ronde STAP-budget 2023 uitgesteld

Door |2022-12-29T14:00:31+02:00december 29th, 2022|

Aanvragen eerste ronde STAP-budget 2023 uitgesteld Het loket voor de aanvraag van de eerste ronde van het STAP-budget 2023 van € 1.000 gaat pas open op 28 februari 2023. Aanvankelijk zou het loket al op 3 januari a.s. openen. Reden voor het uitstel is dat de regels van het STAP-budget in 2023 strenger en strakker […] ..

Laat uw voorlopige IB-aanslag controleren

Door |2022-12-29T14:00:08+02:00december 29th, 2022|

Laat uw voorlopige IB-aanslag controleren Hebt u van de Belastingdienst een voorlopige aanslag of teruggaaf inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2023 ontvangen? Laat deze dan goed controleren. De eindafrekening met de Belastingdienst vindt plaats na afloop van het jaar, wanneer u de aangifte inkomstenbelasting hebt ingediend. Hebt u dan te weinig inkomstenbelasting betaald of juist te veel […] ..

Tijd dringt voor aanvraag SEGG-subsidie evenementenbranche

Door |2022-12-22T14:00:43+02:00december 22nd, 2022|

Tijd dringt voor aanvraag SEGG-subsidie evenementenbranche Bent u organisator van evenementen en werd uw evenement verboden in de periode 1 januari tot en met 8 maart 2022 vanwege de coronamaatregelen? U kunt dan waarschijnlijk gebruikmaken van de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22), die maximaal 90% vergoedt van de gemaakte kosten. Enige haast is wel geboden, want […] ..

BAR-loket langer open voor hulp aan bedrijven geraakt door Brexit

Door |2022-12-22T14:00:03+02:00december 22nd, 2022|

BAR-loket langer open voor hulp aan bedrijven geraakt door Brexit Het loket voor de Brexit Adjustment Reserve (BAR) bedrijfslevenregeling blijft langer open voor het aanvragen van een tegemoetkoming voor de kosten die u zult moeten maken door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Denk hierbij aan kosten voor aanpassingen aan uw ICT-infrastructuur, […] ..

Deadline nadert voor aanvraag S&O-afdrachtvermindering per 1 januari 2023

Door |2022-12-15T11:30:02+02:00december 15th, 2022|

Deadline nadert voor aanvraag S&O-afdrachtvermindering per 1 januari 2023 Bent u een werkgever in de research & development (R&D)? Dan kunt u gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) om uw (loon)kosten te verlagen. Sinds 8 november jl. kunt u deze S&O-afdrachtvermindering voor 2023 aanvragen bij de RVO. In 2023 is het tarief […] ..

Denk aan tijdige betaling lijfrentepremie voor aftrek in 2022

Door |2022-12-15T11:27:40+02:00december 15th, 2022|

Denk aan tijdige betaling lijfrentepremie voor aftrek in 2022 Hebt u een pensioentekort? Dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die u in 2022 hebt betaald, kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2022 die u volgend […] ..

Beding tijdig uw lijfrente-uitkeringen

Door |2022-12-08T11:18:49+02:00december 8th, 2022|

Beding tijdig uw lijfrente-uitkeringen U moet vóór 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin uw lijfrentepolis tot uitkering is gekomen, beslissen wat u met het vrijkomende kapitaal gaat doen. Ingeval van overlijden is deze termijn 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van overlijden. Deze termijnen zijn fataal. […] ..

Ga naar de bovenkant